Hobby’s

In de politiek is er een nieuw gebruik ontstaan sinds het aantreden van onze rechtse regering: afgeven op je tegenstander door middel van retoriek. Zo heeft Geert Wilders een nieuwe term ingevoerd voor de verworvenheden van onze maatschappij: ‘linkse hobby’s’. Onze cultuur, onze sociale voorzieningen, zorgen voor elkaar, allemaal ‘Linkse Hobby’s’ die snel moeten worden afgeschaft. Nu is het niet de gewoonte van de ‘Linkse politici’, oftewel de oppositiepartijen, om onze rechtse regering op dezelfde manier van repliek te dienen. Ik heb die neiging wel.

Om even een goed beeld te krijgen van hoe wij Homo Sapiens in elkaar zitten, wil ik het volgende met u delen. Niet zo lang geleden hebben archeologen een graf van 100.000 jaar oud gevonden in een grot in Irak met daarin de overblijfselen van een groep van acht Neandertalers, onze voorvaderen. Bij één van de skeletten ging het om een veertigjarige man die zwaar gehandicapt was. Er ontbrak een been en een arm was zwaar verminkt en niet bruikbaar. Dit leert ons dat deze man door de groep verzorgd werd. Deze groepen trokken als nomaden door het landschap op zoek naar voedsel. De gehandicapte man moest dus door de rest van de groep op de rug gedragen worden en worden verzorgd en gevoed.

Dit sociale gedrag komt in de dierenwereld niet voor, dus daarin onderscheiden wij ons en dat is ook de basis van onze maatschappij zoals die zich in de oertijd heeft ontwikkeld. Deze sociale ontwikkeling wordt nu door Mark Rutte en zijn vazallen getypeerd als ‘Linkse Hobby’. Nee, mannen, dat heet ‘Beschaving’. De door Rutte en zijn geestverwanten gewenste maatschappij bestaat uit louter succesvolle mensen die ‘Rechtse Hobby’s’ hebben, zoals het vergaren van zoveel mogelijk kapitaal en eigendommen, hoofdzakelijk ten koste van de minder succesvolle mensen, onder de motto’s ‘Ikke ikke en de rest kan stikke’ en ‘Ieder voor zich en God voor ons allen’.

Nog een paar ‘Rechtse Hobby’s’: het afschaffen van subsidies voor cultuur. Kunstenaars moeten gewoon geld gaan verdienen in plaats van hun dromen nastreven. Laat kunstschilders maar portretten maken van zigeunermeisjes met een traan op de wang en Hollandse weidelandschappen met mooie luchten schilderen. Musici moeten nu eindelijk maar eens een echt vak gaan leren en Hollandse Hits gaan scoren in plaats van die ouwe klassieke muziek waar toch bijna geen hond naar luistert en waar geen cent aan te verdienen valt. En wie niet werken kan, moet dan maar sterven van de honger. Gewoon 200.000 jaar terug naar de dierenwereld, waar gewonden en zieken aan hun lot worden overgelaten.

Het behoeft geen betoog welke hobby’s ik prefereer.

Hans