vorige | volgende

Juli 2012

01-07
Klokslag tien mogen wij sluis 18 invaren. Als we in de kolk liggen, komt de sluiswachter vragen of we wel een vignet hebben. Dat hebben wij. ‘Haaaaa! Die is niet meer geldig!’ krijgen wij te horen. We leggen hem uit dat we gisterenmiddag voor de sluis gestrand zijn. Hij neemt geen genoegen met onze uitleg en wil ons een nieuw vignet voor de tweede helft van het jaar verkopen, tegen € 50,-- uiteraard. Ik word nu toch echt pissig, maar weet me te beheersen. Ik leg hem nogmaals uit dat wij gisteren van plan waren om op de laatste dag van geldigheid naar Nederland terug te varen, maar dat we gisterenmiddag om half drie kennelijk te laat bij de sluis kwamen en in overleg met zijn collega aan de bovenkant van sluis 18 hebben overnacht. Hij zegt dat hij gaat bellen met zijn collega of dat allemaal wel waar is. Dat mag hij gerust doen. Ondertussen verdwijnt hij met de schipper van het andere jacht in zijn kantoor. Wat later krijgen wij van hem te horen dat wij toch geen nieuw vignet hoeven te kopen. Nou, dan mogen wij weer van geluk spreken. Ik had al een donderpreek voor hem klaar, maar ik slik die in en bedank hem nu. Als alle formaliteiten geregeld zijn zakken we plotseling enkele meters. Wij varen twee kilometer naar sluis 17, Lozen. We zien wel dat we hier nooit hadden kunnen overnachten, omdat er gewoon helemaal niets is waar je kunt aanleggen, behalve de korte remming vlak voor de sluisdeur. We schutten naar beneden en varen verder over de vaart richting Nederlandse grens. Net over de grens zien wij aan bakboord een pompstation. In Maastricht is door dagelijks gebruik van de generator onze benzinevoorraad flink geslonken, dus besluiten we even aan te leggen om benzine te kopen. We zien ook een pompinstallatie voor de scheepvaart. De prijs van de diesel valt heel erg mee, dus besluiten we spontaan om ook onze voorraad diesel aan te vullen. We kunnen tevens wel weer wat vers water gebruiken, dus maken wij gebruik van de gelegenheid om ook de verswatertank te vullen. Nu vervalt de noodzaak om in de passantenhaven van Weert te gaan liggen voor het water, dus kunnen wij het havengeld weer uitsparen. We bunkeren 405 liter diesel. Als wij rond half een bij sluis 16 in Weert aankomen, zien wij aan de bakboordoever een mooie ligplaats voor de pleziervaart. We besluiten spontaan om hier te gaan liggen. Leve Nederland! Het Nationaal elftal mag het er dan wel in hebben laten zitten, maar voor de pleziervaart is Nederland de kampioen.
Bijna twaalf kilometer in twee en een half uur. Positie: 51°14'41.5"N, 005°39'56.4"E externe link .

Zuidwillemsvaart
Zuidwillemsvaart

03-07
Na een dag en twee nachten rust varen wij tegen 10:30 sluis 16 binnen en schutten een stukje naar beneden.

Sluis 16, Zuidwillemsvaart
Sluis 16, Zuidwillemsvaart

De Zuidwillemsvaart is hier niet al te breed. Na enige tijd varen wij het industriegebied van Weert binnen. Opeens zien wij aan stuuboord de Picaro liggen, de spits van een Nederlands echtpaar dat op Frankrijk vaart (www.picaro.nl). Iets verderop is de hefbrug met meteen daarachter de passantenhaven waar wij een dikke maand geleden nog gelegen hebben. De brugwachter annex havenmeester herkent ons en zwaait bijna zijn armen uit de kom.

03-07

Sluis 15
Sluis 15

Een paar kilometer verder kunnen wij vrijwel meteen sluis 15 invaren, zakken een meter of vijf en gaan bakboord uit in de richting ’s Hertogenbosch. We hebben weinig geluk bij de sluizen vandaag. Bijna overal moeten we wachten. Omdat er weinig wind staat is het niet moeilijk de boot op de plaats rust te houden. Dat is maar goed ook want er zijn vrijwel nergens wachtsteigers. We “doen” sluis 13, 12, 11, 10 en sluis Helmond. Ter hoogte van sluis 11 passeert onze tripmeter de 1000 kilometergrens. Na een dag zonder noemenswaardigheden zoeken wij een ligplaats. Deze zijn in het zuiden des lands niet dik gezaaid dus komen wij uiteindelijk even na vier uur weer terecht in het doodlopende stuk kanaal in Aarle-Rixtel. Het is goed weer. Eerst drinken wij een biertje op het achterdek. Daarna trekken we aan de kuierlatten richting dorp. Eerst lopen wij een Welkoop binnen en kopen een nieuwe jerrycan voor benzine. Daarna lopen wij een eethuisje binnen voor een voedzame maaltijd van Mediterraanse signatuur. Verzadigd keren wij terug aan boord.
De teller staat op 1014. We hebben vandaag 38 kilometer afgelegd in vijf en een half uur.
Positie: 51°30'51.3"N, 005°39'00.8"E. externe link

04-07
Tegen elf uur vervolgen wij de Zuidwillemsvaart in de afvaart. Het is wel typisch. Steeds als we gaan varen schijnt de zon en steeds als we ergens een paar dagen liggen regent het. Gelukkig regent het niet de hele dag maar het is wel wisselvallig. We hebben bij de sluizen een gemiddelde wachttijd van een kwartier. Het kanaal is niet bijzonder fraai. Het landschap wordt hoofdzakelijk gedomineerd door het verkeer dat over de langs de gehele lengte van het kanaal liggende provinciale weg davert. De sluizen zijn vorig jaar vernieuwd en worden op afstand bediend door de Centrale Bediening Schijndel. In sluis 1, Schijndel liggen wij samen met nog een ander plezierjacht voorin. Achter ons is een vrachtschip ingevaren. Als voor onze neus de deuren opengaan roep ik de schipper van de vrachtboot op en vraag hem wat voor hem prettiger is: Hij eerst of wij eerst. Ik krijg geen antwoord. Daarop neemt de sluiswachter het over en roept ook nog een paar keer de schipper op. Geen gehoor. Daarop adviseert de sluiswachter om te wachten en eerst de schipper van de vrachtschuit te laten uitvaren. Als ik achterom kijk staat de schipper van de vrachtschuit druk te gebaren. Hij wil graag dat wij als eerste uitvaren. Tja, als de techniek je in de steek laat val je automatisch terug naar ouderwetse communicatie met de hand. Na deze sluis varen wij het laatste stuk kanaal tot wij rond half vier vlak voor sluis 0 aan bakboord een ligplaats vinden. Hier waren wij ook al eens, anderhalve maand geleden.
31 kilometer in vier en een half uur. Positie: 51°41 17.0"N, 005°19'03.8"E externe link .

05 t/m 06-07
In plaats van te genieten van onze reis moeten wij ons bezighouden met het voeren van telefoongesprekken, het schrijven van brieven en het aanmelden van de ‘Zaak Hoogstraat’ bij de rechtsbijstandverzekering betreffende de huurachterstand.
Onze huurders betaalden eerst telkens te laat, nu betalen ze helemaal niet meer.

07-07
Onze timing is niet geweldig. Op het moment dat wij willen gaan varen zien wij net aan de bovenkant de schepen de sluis invaren. Daarom wachten wij nog een half uurtje voordat ik de sluismeester oproep. We maken tegen elf uur los en blijven voor de sluis drijven tot wij kunnen binnenvaren. Bij sluis Engelen wachten wij een kwartier. Daarna varen wij de Maas af. Het weer wil maar niet beteren. Iedere dag valt er wel water uit de lucht. We schieten niet op met onze schilderwerkzaamheden en net toevallig als het een keer een dag droog is gaan wij varen. Na een kilometer of acht draaien wij stuurboord uit naar het Heusdens Kanaal en varen onder de openstaande waterkering door. Een eindje verderop houden wij bakboord aan naar de Andelse Maas. Wij passeren Wijk en Aalburg en Aalst en komen net buiten Andel uit bij de Wilhelminasluis. Er ligt al een motorjacht aan de remming te wachten dus wij sluiten achter aan. Na een tijdje kunnen wij binnenvaren. Het hoogteverschil is miniem waardoor wij niet veel later al weer uitvaren. We volgen de Afgedamde Maas die bij Woudrichem in de Waal uitmondt. We gaan een stukje in de afvaart tot wij bij Gorinchem stuurboord uit de 1e voorhaven indraaien naar de Grote Merwedesluis. Ook daar wachten wij een kwartier, schutten naar binnen en gaan via de openstaande Gorinchemse Kanaalsluis naar de Gekanaliseerde Linge. Een paar kilometer verderop verschijnt aan de bakboordoever een ligplaats voor de pleziervaart. Er zijn echter geen voorzieningen om aan te kunnen meren dus moeten de pennen de grond in geslagen worden. Terwijl ik de boot aan de kant hou klimt Erica gewapend met een landvast, twee pennen en een moker overboord en slaat de pennen de grond in. Tegen half zes zet ik de motor stop. Het is nog aangenaam buiten dus we drinken en eten op het achterdek. Wij verheugen ons al op een avondje buiten als het plotseling donker wordt en even later begint te regenen. Dus ook vandaag houden wij het niet droog!
Eenenveertig kilometer in zes en een half uur. Positie: 51°51'31.7"N, 004°59'42.9"E.

Badende koe
Badende koe

08-07
Wij houden een dag rust.

09-07
Wij liggen nog op bed te slapen als er plotseling luid en indringend op de boot wordt geklopt. Een bootje ligt langszij om ons te waarschuwen dat we midden in het kanaal drijven. Godver! Een van de pennen is uit de grond los gekomen. Beide landvasten hangen overboord en wij zijn zo’n honderd meter weggedreven. Meteen start ik de motor. Als ik achter het touw ophaal hangt de grondpen er nog aan. Ik manouvreer de boot weer terug naar de plek waar we lagen en we leggen de boot opnieuw aan. De voorste grondpen is in de grond blijven zitten.
Als wij aan de koffie zitten wordt er nog een keer geklopt. Een buurman wiens zeilbootje voor ons ligt komt melden dat wij met onze boeg schade aan de top van zijn gestreken mast hebben veroorzaakt. Gelukkig is het niet ernstig en kan de zaak door middel van even rechtbuigen worden opgelost maar hij kan er niet bij. Ik start opnieuw de motor en ontruim het voordek zodat Buurman daarop kan gaan staan en zijn top rechtbuigen terwijl ik de boot in positie houd.
Na deze tweede onderbreking van onze ochtendrust besluiten wij maar om meteen te gaan vertrekken. We varen door de openstaande keersluis voorbij Arkel. Bij de spoordraaibrug hoeven we niet lang te wachten. Het Merwedekanaal Bezuiden de Lek levert verder geen problemen op tot we bij de Grote sluis in Vianen stranden. De sluis staat net verkeerd waardoor we minstens een half uur moeten wachten. We steken de Lek schuin over naar de grote Prinses Beatrixsluizen waar we te horen krijgen dat we in de bakboordsluis mogen meeschutten. Na een korte wachttijd mogen wij invaren. Aan de andere kant varen wij door het onrustige Lekkanaal waar overigens niet veel scheepvaart te bekennen is. Een eindje verderop komen wij op het Amsterdam-Rijnkanaal en volgen deze veertien kilometer tot wij stuurboord uit onder de Opburenbrug en door de openstaande keersluis op de Vecht uitkomen. Het contrast kan niet groter zijn. Van een breed, diep en wild klotsend kanaal dwars door industrieterrein op een rustig riviertje zonder merkbare stroming en deining met aan de oevers achtertuintjes en kleine roeibootjes die tussen de rijkelijk groeiende waterlelies liggen te wachten op hun eigenaar. En dat slechts enkele meters van elkaar verwijderd. In een traag gangetje van zes kilometer per uur zakken wij het riviertje af dwars door Maarssen. Er moeten twee bruggen voor ons worden geopend en bij de laatste worden wij pas bediend als ik via de hoorn om een opening heb gevraagd. Even buiten Maarssen vinden wij een ligplaats.
Achtendertig kilometer in zes uren. Positie: 52°08'28.4"N, 005°02'01.7"E externe link .

10-07
Als we tegen half elf weg willen varen blijkt dat we met de kont in de modder liggen. In de loop van de nacht is het waterpeil enigszins gedaald en het was er al niet zo diep. Met enige moeite en een grote hoeveelheid door de schroef opgeklopte blubber kunnen wij de boot vlot krijgen. We zakken de Vecht af met matige snelheid om zo weinig mogelijk golfslag te veroorzaken. Er zijn veel woonboten en de oevers zijn kwetsbaar. Het is droog tot wij bij Weesp komen. Daar komt het water weer uit de hemel vallen. Het laatste stuk moet de mast worden gestreken om onder de spoorbrug en de brug van de A1 door te kunnen varen. De spoorbrug is overdag gestremd in verband met baggerwerkzaamheden. In vervlogen tijden hebben er aan de Vecht veel fabrieken gestaan waardoor de rivier ernstig verontreinigd is geraakt. De hele Vecht moet daarom worden uitgebaggerd om de zware vervuiling door zware metalen en giftige chemicaliën die zich in de bodem heeft vast gezet te verwijderen. Dan komen wij aan bij de Groote Zeesluis in Muiden. Deze is gemoderniseerd. Alhoewel, de sluis is nog zoals hij was maar de betalingsafhandeling is gewijzigd. Voortaan kan er alleen nog worden gepind en om die kosten te dekken heeft men de prijzen naar boven aangepast. Voor het bedrag van € 9,35 schutten wij enkele decimeters naar IJmeerniveau. Meteen na de havenhoofden houden wij stuurboord aan door de vaargeul naar de Hollandse brug. Niet veel later varen wij onder de brug door die de spoor- en wegverbinding vormt van het vaste land naar de Flevopolder. Meteen achter de brug zien wij recht voor ons uit de vaargeul naar de haven van Naarden. Wij volgen echter de hoofdgeul die hier naar bakboord draait richting Almere en Huizen. We laten Almere aan bakboord liggen en varen de vaargeul in richting Huizen. In Huizen maken wij rond vijf uur vast aan de kade van de gemeentehaven, net op tijd om het verschuldigde havengeld te kunnen betalen aan de havenmeester die net zijn ronde maakt. Op loopafstand bevindt zich een splinternieuwe vestiging van Lidl waar wij proviand aanschaffen voor de komende week. We nemen ook de gelegenheid te baat om drinkwater in te nemen.
Negenenveertig kilometer in zes en een half uur. Positie: 52°18'25.1"N, 005°14'30.3"E externe link .

11-07
In de loop van de ochtend doen we een paar klussen aan boord en brengen een (tevergeefs) bezoek aan een speciaalzaak voor auto-electronica. Rond een uur of een maken we los en varen terug richting het Gooimeer. Bij de hoofdvaargeul draaien wij stuurboord uit. We varen onder de brug van de Stichtseweg door en volgen de vaargeul door het Eemmeer. We passeren de vaargeul naar de Eem, varen Bunschoten/Spakenburg voorbij en belanden in het Nijkerkernauw. Vlak voor de Nijkerkersluis draaien wij stuurboord uit naar de Arkersluis en de Arkervaart. Op onze oproepen via kanaal 12 wordt geen gehoor gegeven. Wij zien niemand in het wachthuisje dus zal de sluiswachter wel elders druk zijn. Zij bedienen meerdere bruggen. In afwachting meren wij even aan bij de kade voor drinkwater. Wat later krijg ik toch contact. Als we in de sluis liggen betaalt Erica havengeld voor twee nachten aan de sluiswachter. Daarna is het nog een paar kilometer varen tot in het centrum van Nijkerk waar we tegen vier uur aanmeren tegenover het gemeentehuis.
Drieëntwintig kilometer in drie uur. Positie: 52°13'35.7"N, 005°28'56.8"E externe link .

12-07
Vandaag heeft Erica een afspraak met haar arts in Enschede dus pakken we de fiets naar het station en de trein naar Enschede. Met nieuwe recepten keren wij eind van de middag terug, halen nieuwe medicatie bij de apotheek, kopen wat spullen bij een warenhuis en brengen de buit naar de boot. Vervolgens gaan we terug het stadje in naar een pannenkoekenhuis.

13-07
Tegen elf uur keren wij terug door de Arkersluis naar het Nijkerkernauw. Bij de vaargeul gaan we bakboord uit. Via Bunschoten/Spakenburg komen wij terug op het Eemmeer, draaien bakboord uit naar de monding van de Eem. Meteen aan stuurboord is een particuliere jachthaven. Deze varen wij voorbij en meren tegen drie uur aan bij de vrije ligplaats voor pleziervaart om het weekend door te brengen.
Vier uur gevaren, zeventien kilometer afgelegd. Positie: 52°16'03.4"N, 005°19'38.9"E externe link .

16-07
Onze koelkast is leeg, dus varen wij naar Huizen om te fourangeren. In de middag krijgen wij bezoek van onze oude vriend Joop, die in Huizen woont. Hij brengt zijn zoon en twee van zijn kleinzonen mee, dus is het gezellig druk in de roef. Ondertussen snorren de wasmachine en de droger en laten wij ook nog eens de watertank vollopen. De pot met ‘kwartjes’, zoals wij de muntstukken van € 0,50 nog steeds noemen, raakt behoorlijk leeg. Komende winter moeten wij weer ‘kwartjes’ gaan sparen. Even voor vier uur maken wij weer los om de havenmeester met zijn geldbuidel te ontlopen en varen terug naar de ligplaats in de Eem. Voorlopig zijn wij weer van alle gemakken voorzien. Wij vragen ons ondertussen wel wanhopig af wanneer het nu eindelijk eens zomer wordt.
Positie: zie 13-07.

17-07 t/m 20-07
Na een aantal dagen herfst begint het weer vrijdag gelukkig een beetje op te knappen. We hebben zelfs de kachel aan gehad de laatste dagen! Met windkracht 6 is het ook niet lekker varen op de randmeren dus zijn we mooi blijven liggen. Het is niet te geloven maar de zon schijnt. We weten al bijna niet meer hoe dat ding eruit ziet. Gisteravond kwam een buurman hulp vragen voor zijn weigerende GSM. Ik kon het probleem op dat moment niet oplossen dus komen de buren vanmorgen gezellig koffie drinken. Het duurt een poosje maar uiteindelijk lukt het weer met de telefoon. De aanhouder wint! Buurman gelukkig, want hij heeft geen marifoon en is voor brug- en sluisbediening van zijn telefoon afhankelijk. Buurman heeft ook zijn twee mondharmonica’s meegenomen dus wordt er ook nog gemusiceerd. We nemen hartelijk afscheid, zetten even later de fietsen overboord en gaan met het pontje naar de overkant van de Eem om naar Bunschoten te gaan dat een paar kilometer verderop ligt. We brengen een pakketje naar de post, eten wat lekkers en na bezoek aan enkele winkels fietsen wij terug. Dat valt tegen! We hebben de wind op de kop.

21-07
olgens de weerberichten wordt het in het weekend warmer en zal er een periode van droogte en warmte aanbreken. We hebben nog steeds een gigantisch karwei voor de boeg, namelijk schilderen. We hebben weliswaar alles aan boord maar willen toch in de buurt van een stad liggen om eventueel ontbrekend materiaal aan te kunnen schaffen. Even voor elven gooien wij de trossen los, varen het Eemmeer op, snijden een stukje van de vaargeul af naar stuurboord. Het is hier diep genoeg. Na een half uurtje laten wij Bunschoten rechts liggen en volgen de vaargeul met een bocht naar links het Nijkerkernauw in. Een paar honderd meter na het stoomgemaal ‘Hertog Reinout’ komen wij aan bij de Nijkerkersluis. Die staat net verkeerd om dus we leggen aan bij de wachtsteiger achter een wachtende zeilboot. Na enige tijd kunnen wij, nadat de tegenvaart is uitgevaren, tesamen met een viertal jachten de sluiskolk invaren. Het verval is miniem, we stijgen slechts enkele centimeters. Na de sluis volgen wij de vaargeul door het Nuldernauw dat enkele kilometers verderop ter hoogte van Zeewolde overgaat in het Wolderwijd. We varen Zeewolde voorbij tot wij in de buurt van Harderwijk achter het eilandje ‘De Knar’ de vaargeul volgen om voor de verkeersbrug die de verbinding vormt tussen de polder en het vasteland stuurboord aan te houden richting Harderwijk. Aan de rechterkant was altijd een vrije aanlegsteiger maar aan de groen-blauwe vlag te zien is deze nu ook ingenomen door een havenmeester met een geldbuidel. Wij varen de steiger voorbij, houden stuurboord aan en naderen het eilandje ‘De Knar’ van de andere kant. Een eindje naast een zeiljachtje laten wij in de beschutting van de oever om drie uur het anker vallen. Nadat de motor is gestopt valt het ons op hoe rustig het hier is.

Harderwijk
Harderwijk

Het uitzicht is geweldig: een mooie plek om komende week te blijven en aan het werk te gaan.
30 kilometer in vier uur. Positie: 52°21'31.9"N, 005°35'58.2"E externe link .

22 t/m 26-07

Brug naar de Flevopolder
Brug naar de Flevopolder

Het is niet te geloven maar het is daadwerkelijk mooi weer geworden! Alhoewel mooi, nu is het eigenlijk veel te warm om iets te doen. We leven in het Alles-Of-Nietsland. De plamuur wordt zo snel hard dat er bijna niet mee te werken is. Daar komt bij dat door de brandende zon ons vel behoorlijk wordt verbrand. Om schade aan de gezondheid te voorkomen trek ik een oud overhemd aan met lange mouwen. Na enkele dagen schuren, plamuren en opnieuw schuren kan de eerste laklaag op het stuurhutdek en de hoge zijkanten. Snel werken is geboden want de verf droogt al aan de roller. Uiteindelijk is het toch mooi geworden. Er moet nog een tweede laag op maar het geheel is in ieder geval weer waterdicht dus kunnen de buien weer komen.

27-07
Als we wakker worden en naar buiten kijken zien wij dat wij plotseling een heel ander uitzicht hebben dan gisteren. Wij lagen voor twee ankers, een voor en een achter, maar desondanks zijn wij zo’n honderd meter zuidwaarts verschoven. Het heeft de afgelopen nacht nogal hard gewaaid. De nieuwsdiensten voorspellen zware regenbuien met kans op hagel en harde windstoten dus willen we een veilige ligplaats opzoeken. De eerste optie is het eilandje De Knar, eigenlijk een ‘hol’ eiland met in het midden een baai met diverse aanlegplaatsen. Als wij naar binnen willen varen loopt onze boot vast in de modder. Het is niet diep genoeg. Nadat ik de boot weer vlot heb gekregen wenden wij onze steven naar Jachthaven De Knar, naast het aquaduct bij Harderwijk. In de haven ligt alles vol, de meldsteiger is bezet en de telefoon wordt niet beantwoord. Tenslotte varen wij er onverrichterzake weer uit en besluiten alvast een stuk te gaan varen richting Elburg. Het is nog steeds goed weer dus het is lekker varen. Wij volgen de vaargeul in het Veluwemeer en passeren de eilandjes De Kluut, De Krooneend, Pierland, De Snip, De Ral en De Kwak. Na enige tijd komt de brug bij Elburg in zicht. Na de brug draaien wij stuurboord uit naar de Elburgse haven. Het ligt er tjokvol met plezierboten. Helemaal aan het eind, in het stadje bij de oude vissershaven, is een kermis. Hier aanleggen is geen optie dus we keren en varen er weer uit. Wij vervolgen de vaargeul in het Drontermeer tot wij aan stuurboord een steiger vinden voor passanten bij de Watersportvereniging Admiraal van Kinsbergen. Als wij daar willen aanleggen raadt een vriendelijke mevrouw ons aan om even om te varen naar de andere kant van de landtong in de baai waar de verenigingshaven gesitueerd is met een speciale steiger voor passanten. Dat doen we en rond een uur of half vijf liggen wij veilig aan vier landvasten met de stekker in de walstroomaansluiting. We maken van de gelegenheid gebruik om onze watertank aan te vullen. Het is nog steeds mooi weer.
Vierentwintig kilometer in drie uur. Positie: 52°27'50.4"N, 005°49'31.2"E externe link.

28-07
Het heeft afgelopen nacht flink geregend maar van het voorspelde noodweer en de harde windstoten is niets terechtgekomen. We zetten in de loop van de ochtend onze fietsen overboord en gewapend met twee rugzakken en twee jerrycans fietsen wij naar Elburg. Aan de andere kant van de stadskern is een Jumbo waar wij proviand inkopen voor de komende week. Op de terugweg doen wij een pompstation aan en kopen daar twintig liter benzine. Zodra alles aan boord is gebracht en de boot vaarklaar is starten om twaalf uur de motor en verlaten de jachthaven. Het is niet druk op het water. De weersomstandigheden zijn vriendelijk en aangenaam te noemen. Hoge bewolking in een blauwe lucht waardoor de zon er af en toe ook doorkomt. Er staat een zwakke wind. Na enige tijd komen wij aan bij de Roggebotsluis waar wij geluk hebben. Er komt net een zwerm boten uitgevaren. Even later varen wij tesamen met een zestal plezierboten de sluis in. We schutten tien centimeter omhoog en varen even later aan de ander kant weer uit op het Vossemeer. Na een paar kilometer monden wij uit op het Ketelmeer. We draaien stuurboord en varen noordwaarts voor de monding van de IJssel langs, laten een ondiepe plek gemarkeerd door kardinale betonning links liggen en zetten koers naar Schokkerhaven. De oversteek verloopt vlekkeloos waardoor wij al snel het Ramsdiep opdraaien. Deze brede vaarweg achter de dijk leidt naar de Ramspolbrug. Achter deze brug wordt het water breder en gaat over in het Zwarte Meer. De vaargeul eindigt tien kilometer verderop voor het Vogeleiland in een driesprong. Wij houden bakboord aan, passeren de Kadoelerbrug en volgen de vaargeul door het Kadoelermeer. Bij de Voorstersluis die toegang biedt naar de Noord-Oostpolder en de Zwolsevaart houden wij bakboord uit de vaargeul aan en komen even later bij de nieuwe brug van Vollenhove. Deze passeren wij om nog een paar kilometer verderop rond vijf uur aan bakboord aan te leggen bij de vrije ligplaats in het zicht van Blokzijl.
Achtenveertig kilometer in vijf uur. Positie: 52°43'24.1"N, 005°57'19.0"E externe link .

29-07
Na een nachtje bonken vanwege een discofeest even verderop word ik nogal verstoord wakker. Een discjockey heeft het maar gemakkelijk. Hij hoeft maar één cd mee te nemen en op ‘repeat’ te zetten en kan de rest van de avond aan de bar gaan zitten. Wij maken rond tienen los en varen door het openstaande smalle keersluisje met de hoge muren de historische haven van Blokzijl binnen. Wij zien het sluisje openstaan en het licht staat nog op groen. Wij zijn gezien en er wordt even op ons gewacht. Na een halve meter te zijn gezakt varen wij aan de andere kant even later Blokzijl weer uit. We volgen het Noorderdiep en de Valse Trog tot aan het Giethoornse Meer waar wij bakboord aanhouden richting Muggenbeet. We laten het Steenwijkerdiep rechts liggen en volgen de Wetering. Na enige tijd draaien wij scherp bakboord de Heuvengracht op. We volgen het vaarwater naar rechts naar de Kalenberger Gracht. Meteen na de bocht varen wij door het dorpje Kalenberg.

Kalenberg
Kalenberg

De huizen staan allemaal aan het water en de bewoners hebben ook allemaal een bootje bij de deur liggen, al was het alleen maar om bijvoorbeeld boodschappen te doen of bij elkaar op visite te gaan.

Mooie sloep
Mooie sloep

De boot is in dit soort dorpjes een veelgebruikt dagelijks vervoermiddel. Wij bevinden ons inmiddels midden in het natuurgebied de Weerribben. Er wordt in deze buurt veel riet gewonnen dat weer wordt gebruikt voor de biezen matten en voor rietdaken. Dat is te zien aan de vele mooie huizen en boerderijen die hier te bewonderen zijn.

Kalenbergergracht
Kalenbergergracht

Veel aanlegplaatsen
Veel aanlegplaatsen

Halverwege de gracht bevindt zich een ophaalbruggetje waar wij € 2,10 bruggeld in het klompje moeten doen. In het trage tempo van 6 km/u hoeven wij niets te missen van het fraaie landschap.

Idyllisch boerderijtje
Idyllisch boerderijtje

Het is opvallend rustig op deze normaal gesproken zo druk bezochte gracht. Aan het eind van de gracht ligt het dorpje Ossenzijl, waar het bezoekerscentrum van het Nationaal Park De Weerribben gevestigd is.

Ossenzijl
Ossenzijl

Na een vlot bediende beweegbare brug met openstaande keersluis komen wij uit op de Ossenzijler Sloot die uitkomt op het riviertje de Linde. We gaan rond half een bakboord uit naar de meteen om de hoek liggende jachthaven waar wij afgesproken hebben met Johan. Direct naast zijn zeilsloep is nog een vrije plek waar wij precies in passen. Nu is het gedaan met spelevaren. Nu moet er muziek gemaakt worden!
17 kilometer in twee en een half uur. Positie: 52°48'51.6"N, 005°54'36.0"E externe link .

vorige | volgende