vorige | volgende

September 2012

30-08 t/m 04-09
Donderdag gaan we met de trein naar Enschede voor dokters- en vriendenbezoek. Vrijdag tot en met maandag bekijken wij Leeuwarden op verschillende manieren: te voet door de winkelstraten en met de bijboot door de grachtjes.

01-09

Grachtjes in Leeuwarden
Grachtjes in Leeuwarden

Altijd leuk om met je eigen bootje te doen waar toeristen met de rondvaartboot moeten.

Toeristen in de rondvaartboot
Toeristen in de rondvaartboot

De grachten lopen door het centrum van de stad, zodat je vanuit je bootje kunt winkelen. Het is mooi weer dus we nemen onze kansen waar.

Winkelen met de boot
Winkelen met de boot

Op dinsdag moeten we weer naar Enschede, behalve voor vriendenbezoek dit keer ook naar Mediant voor een behandelplanbespreking en een redactievergadering van de Boei, clubblad van de Enschedese Watersport Vereniging. We waren vanaf eind april van deze telkens terugkerende consulten gevrijwaard maar nu begint het weer, op regelmatige tijden naar Enschede.

05-09
Om te voorkomen dat we op de fles gaan wegens het havengeld verlaten wij onze ligplaats in Leeuwarden tegen de middag om een eindje verderop bij een watertappunt aan te leggen om water te bunkeren. Nadat wij onze laatste tegoeden van de betaalkaart hebben verbruikt zit onze watertank weer bijna vol. We varen de stad uit over de Dokkumer Ee waar wij na ongeveer vijf kilometer een ligplaats vinden in de vrije natuur.
Positie: 53°14'12.6"N, 005°49’33.3"E externe link .

06-09
Na een verkwikkende nachtrust gooien wij rond half elf de trossen los en varen verder noordwaarts. We passeren het van de Elfstedentocht bekende Bartlehiem.

Bartlehiem
Bartlehiem

We lopen in Burdaard tegen de middagpauze van de brugwachters aan.

Burdaard
Burdaard

We leggen aan bij het restaurant bij de brug en wachten geduldig tot wij rond de klok van enen weer ‘bediend’ worden. De Dokkumer Ee slingert door het agrarische landschap. Onze volgende hindernis vinden wij bij de Eebrug aan de rand van Dokkum. We wachten een half uur op de brugwachter die vanaf de andere kant van het stadje moet komen. Nadat wij bij de brugwachter € 7,50 bruggeld in het klompje hebben gedaan mogen wij door het stadje varen.

Dokkum bij binnenkomst, molen op bolwerk
Dokkum bij binnenkomst, molen op bolwerk

Wij varen aan de andere kant er weer uit om even buiten Dokkum aan het Dokkumer Grutdjip rond half drie een vrije ligplaats te vinden.
21 kilometer in vier uur. Positie: 53°19'28.1"N, 006°02'12.4"E externe link .

07-09 t/m 09-09
Zaterdag keren wij met de bijboot terug naar Dokkum. Het is gezellig druk in het stadje. Er zijn allerlei activiteiten en er is veel muziek en dans in de binnenstad. Het stadje wordt omzoomd door binnengrachten en buitengrachten rondom de historische bolwerken.

Binnengracht Dokkum
Binnengracht Dokkum

Binnengracht van de andere kant: de gondel incl. gondolier is nep.
Binnengracht van de andere kant: de gondel incl. gondolier is nep.

Na het bezoek aan de binnenstad stappen wij weer in het bootje en varen naar de supermarkt. We hebben ook een paar lege jerrycans meegenomen , maar helaas kunnen wij niet met de boot tot bij het pompstation varen. Dus wordt het tippelen met de jerrycans in de hand. Na een zweetdrijvende tocht komen wij zowel door inspanning als door de hoge buitentemperatuur oververhit bij het pompstation aan. Nadat wij de jerrycans gevuld hebben met benzine nemen wij eerst een ijsje. De terugtocht valt hard mee want wij hebben ons laten adviseren door de pompbediende en nemen nu een kortere weg. Met benzine en boodschappen keren wij weer terug aan boord.

10-09
Wij varen rond half elf bij mooi weer verder richting het oosten. Enige kilometers verderop komen wij aan bij de Willen Lorésluis ter hoogte van Engwierum. We hoeven niet lang te wachten. Na enkele decimeters naar beneden geschut te zijn varen wij aan de andere kant de sluis weer uit op wijder water richting Lauwersoog. Langs de oevers is het ondiep dus we varen netjes door de vaargeul over het steeds breder wordende water. Het is ook wat harder gaan waaien. Als wij even voorbij de Sennerplaat over stuurboord de scheidingsboei in de Slenk ronden ondervinden wij wat zeegang van opzij waardoor wij een beetje slingeren. De Slenk gaat verder oostwaarts over in de Zoutkamperril die allengs smaller wordt. Wij passeren Zoutkamp en volgen het sterk door het landschap meanderende Reitdiep.

Schutsluis Lammerburen
Schutsluis Lammerburen

In de buurt van het gehucht Ezinge vinden wij aan stuurboord rond drie uur een mogelijheid tot aanleggen aan een in het water staande aanlegplank.
39 kilometer in vier en een half uur. Positie: 53°18'59.4"N, 006°26'25.4"E.

11-09
Tegen half elf gaat de reis verder richting Groningen. Het is zwaar bewolkt en af en toe valt er een bui. De temperatuur is aanmerkelijk gedaald. In de stuurhut onder de tent zitten wij warm en droog. Waar het Reitdiep kruist met het Van Starkenburgkanaal draaien wij bakboord uit het kanaal op. Als wij bij de Oostersluis aankomen valt de regen met bakken uit de lucht en moet Erica de regenjas aantrekken. Dit maken wij niet vaak mee: Op een meter of 700 afstand zie ik in de verte de brug openstaan en de sluis op groen. Er wordt op ons gewacht! Als wij bij de sluis aankomen zien wij het wegverkeer geduldig wachten voor de nog steeds openstaande brug. Na de Oostersluis draaien wij stuurboord uit ‘Noa Stad thou’, d.w.z. de Groningse binnenstad in. We hebben geluk want een paar minuten voor één bij de Berlagebrug is de middagpauze net voorbij. Na diverse bruggen gaan wij wederom bakboord uit richting Noord-Willemskanaal. We wachten tien minuten voor de spoorbrug. Daarna worden de bruggen vlot bediend totdat wij Groningen weer hebben verlaten. Wij passeren het Hoornse- en Paterswoldse Meer en arriveren een klein uurtje later bij sluis De Punt. Dat betekent dat wij ons inmiddels in de provincie Drenthe bevinden. Meteen na de sluis is aan bakboord een ligplaats waar wij rond half vier vastmaken.
Zesendertig kilometer in vijf uur. Positie: 53°06'54.3"N, 006°36'18.6"E externe link .

12-09
Om half elf varen wij verder richting zuiden. Het Noordwillemskanaal voert ons naar Assen waar wij vertraging ondervinden bij de bruggen die in combinatie door één brugwachter bediend worden. Bij sluis Peelo leggen we aan om de middagpauze af te wachten. Na Assen begint de Drentsche Hoofdvaart die heel wat smaller is. Het vaarseizoen is voorbij want wij zijn weer ‘Alleen op de wereld’. De bediening van de bruggen loopt heel vlot. We hebben water nodig dus kijken wij in Hoogersmilde bij het watertappunt. Helaas komt er geen water uit de slang dus varen wij verder. Bij de Hendrik Oostdraaibrug is niemand te bekennen. Na even gewacht te hebben kijk ik met de verrekijker op het bordje midden op de brug. Daar staat te lezen: ‘voor bediening 3 x toeteren’ . Ik geef het sein lang-kort-lang voor brugbediening met de scheepshoorn en het werkt. Even later komt een brugwachter aangelopen en draait de brug open. Aan de rand van Boswachterij Smilde komen wij aan bij de Veenesluis, de eerste van een reeks kleine sluisjes die ons weer naar beneden transporteren.

Erica in de Veenesluis
Erica in de Veenesluis

Bij de Haarsluis horen wij van de sluiswachter dat de brug bij Dieverbrug niet meer bediend wordt. Dat vinden wij niet erg want het loopt tegen half vijf.

Haarsluis
Haarsluis

Vlak voor de Dieverbrug maken wij vast bij het pompstation van de Shell en bunkeren 900 liter drinkwater. Terwijl het water loopt ga ik naar de Chinees even verderop. Als mijn bord bijna leeg is loopt de tank over. Ik reken af bij de pompbediende en rol de slang op. Vervolgens varen wij schuin achteruit naar de bakboordoever waar een ligplaats is voor de pleziervaart. De brugwachter komt nog even langs en wij spreken voor de volgende ochtend half elf af.
38 kilometer in zes en een half uur. Positie: 52°50'54.3"N, 006°20'35.4"E externe link .

Als wij klokslag half elf de motor starten komt de brugwachter aan onze boot melden dat hij storing heeft. De lichten doen het niet maar hij draait de brug open zodat wij kunnen passeren. Terwijl wij voor de brug liggen te dobberen zie ik de brugwachter druk heen en weer rennen tussen het brugwachtershuisje en de slagbomen. Hijkrijgt het zaakje kennelijk niet meer aan de praat want hij beduidt ons dat we weer moeten gaan aanleggen. Ik loop naar hem toe en het blijkt dat de hele brug in de storing ligt. Het kan wel enige uren duren zegt hij. Er is een monteur onderweg die het euvel moet verhelpen. We zetten de fietsen overboord en rijden naar Diever dat twee kilometer verderop ligt en kopen nog wat voedsel in. Rond half twee lijkt de zaak dan toch weer te werken. De brug gaat open en wij kunnen passeren. Na de Dieversluis, de Uffelter sluis en de Haveltersluis komen wij aan bij de spoordraaibrug die wonderlijk genoeg meteen bediend wordt. Na de spoorbrug arriveren wij uiteindelijk bij de laatste sluis in deze reeks, de Paradijssluis. Meteen achter deze sluis is een aanlegplaats waar wij tegen half vijf vastmaken voor de nacht.
18 kilometer in drie uur. Positie: 52°43'02.2"N, 006°11'35.1"E externe link .

13-09
Vandaag is het pestweer met harde wind en we hebben geen zin om te gaan varen. We liggen niemand in de weg.

14-09
Tegen half elf varen wij verder richting Meppel. Het weer is behoorlijk opgeknapt. Het is droog en minder winderig dan gisteren. De twee ophaalbruggen worden op onze nadering keurig bediend. We hoeven niet eens af te stoppen. Na enige tijd verlaten wij de bebouwde kom van Meppel en volgen het Meppelerdiep tot aan de Beukerssluis. We draaien stuurboord naar de sluis en leggen aan bij de wachtsteiger. Aan de andere kant wordt nog ingevaren dus moeten we even wachten. Gaandeweg komen er wat schepen bij. Als de sluis open is varen wij als eerste in, daarna volgt de rest. Aan de andere kant varen wij weer uit op de Beukersgracht. Alsof er een schakelaar is omgezet is het vaarwater ineens leeg. De doorgaans goed bezette ligplaats aan bakboord is volkomen leeg. Wij steken de Belterwijde over en lopen tegen kwart over twaalf tegen de middagsluiting van de Blauwe Hand-brug aan. Om één uur gaat de brug voor ons open. Wij volgen het Kanaal Beukers-Steenwijk en passeren Giethoorn. Ook hier is er van toerisme nauwelijks nog iets te bespeuren. Ook hier worden de brug bij Giethoorn en bij Middenbuurt vlot bediend. Na enkele kilometers draaien wij bij Steenwijk bakboord uit naar het kanaal Steenwijk-Ossenzijl waar wij rond half drie ligplaats nemen aan de stuurboordwal. Ook hier kun je aan de gapende leegte zien dat het vaarseizoen 2012 voorbij is.
Vierentwintig kilometer in drie uur. Positie: 52°47'12.4"N, 006°04'45.6"E externe link .

15-09 t/m 25-09
Wij blijven een aantal dagen rondhangen hier, voornamelijk omdat wij de 24ste met de trein naar Utrecht moeten. Wij varen een keer met de boot naar de passantenhaven van Steenwijk voor de boodschappen en nemen een paar keer de fiets voor hetzelfde doel en een bezoek aan de plaatselijke apotheek. De vetpomp van de schroefas is bijna leeg dus vullen we deze weer op.
Op 24 september nemen wij in de middag de trein naar Utrecht en overnachten daar in een hotelletje.
Op 25 september zitten wij ’s morgens om tien uur bij de kantonrechter wegens de procedure Kennelijk Onredelijk Ontslag externe link die ik tegen mijn voormalig werkgever heb aangespannen. Hierover later meer op onze website. Na de zitting gaan wij nog even winkelen en in de middag nemen wij de trein terug naar Steenwijk.

26-09
Rond half elf verlaten wij de ligplaats in het kanaal Steenwijk Ossenzijl en varen naar de passantenhaven in de stad. We slaan proviand in voor de komende week en verlaten Steenwijk om buiten de stad bakboord uit te gaan op het kanaal Beukers-Steenwijk. We hebben er mooi weer bij alhoewel er wel een stevig briesje staat. We krijgen de wind van voren. Rond half een maken wij vast aan de wachtsteiger voor de Blauwe Hand. Om één uur wordt de brug voor ons bediend en steken wij even later de Belterwijde over naar de Beukersgracht. De sluiswachter ziet ons aankomen en maakt de sluisdeuren voor ons open. Na de Beukerssluis houden wij stuurboord aan op het Meppelerdiep. Na enige kilometers komen wij rond twee uur aan bij de scheepswerf van Jan Geertman waar wij gaan overwinteren. Wij lopen naar het kantoor en worden hartelijk verwelkomd.
Bij aankomst staat de urenteller op 2907. De tripmeter wijst een kilometerstand van 1684 aan. Daar hebben wij in totaal 235 uur over gedaan.

We hebben dit seizoen voor het eerst helemaal vol gemaakt. We zijn voor het eerst naar het buitenland geweest. Het weer liet vaak te wensen over. We hebben veel regen gehad dus aan water was er geen gebrek. De regen heeft wel verhinderd dat wij ons schilderwerk konden afmaken. We hopen dat wij nog enige droge dagen in oktober krijgen zodat wij voor de winter de boot goed kunnen conserveren.
In de loop van de zomer zijn er wel enkele incidenten geweest die de pret enigszins hebben gedrukt zoals de betalingsachterstand van onze huurders die ons tot in België bleef vervolgen. Over het algemeen mogen wij toch terugkijken op een mooie reis met soms wat minder mooie maar meestal toch prachtige belevenissen.

vorige | volgende